بسمه تعالی

 

         پیام مدیرعامل

 

 

درباره سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

 

سپاس میگویم او را که به شکرانه اعطای موهبت های بی شمارش بمنظور فراهم نمودن شرایط احداث و راه اندازی مکان دائمی

سایت نمایشگاههای بین المللی استان خراسان جنوبی در چهلمین سالگرد انقلاب با شکوه اسلامی که میتواند در آینده بیش از

پیش شرایط رشد و توسعه استان را بافراهم نمودن مکانی مناسب برای تعاملات اقتصادی فی مابین صنعتگران وتولیدکنندگان و

صاحبان سرمایه در این استان را فراهم سازد.

استان خراسان جنوبی از شاخص های مثبت و توانمندیهای بالقوه اقتصادی ، صنعتی، تجاری، معدنی فراوانی برخوردار است که در

صورت تامین زیرساختهای موردنیاز زمینه فعالیت یافتن همه این توانمدنیها بوجود خواهد آمد. امروزه نمایشگاههای بین المللی در

کشور عزیزمان ایران، در جهت توسعه صادرات، رونق تولید و نزدیکی به استانداردهای جهانی صنعت و تجارت نقش مهمی را ایفا

می نماید. صنعت نمایشگاهی علاو ه بر آن در ذات خود حرکتی فرهنگی و اقتصادی است و به همان میزان کهپیامهای فرهنگی

سایر نقاط را به استان کسیل مینماید، صادر کننده پیامهای فرهنگی استان نیز میباشد و میتواند در عرصه اقتصادی و پتانسیلهای

بالقوه  آماده برای سرمایگذاری و قابلیتو ظرفیتهای منطقه را به نحو بارزی آشکار نماید و دررونق اقتصادی استان بسیار تاثیرگذار

باشد و موجب شکوفایی اقتصادی استان گردد. مبادلات تجاری و صنعتی بستر مناسبی در جهت رشد و تعالی ایران عزیز بوده و

خواهد بود. ایمد است با همت و تلاش همه مسئولین، صنعتگران، تولیدکنندگان و شرکت کنندگان، فعالان دست اندرکاران ارجمند

بتوانیم برای اعتلای همیشگی ایران اسلامی قدمی رو به جلو برداریم.

 

من ا .... التوفیق

                                                                                                                                         حمیدرضا درودی - مدیرعامل